Köp- och användarvillkor


  • För att få använda dig av mina bilder krävs det att du har köpt rätten att använda bilden utav mig. Det är alltid jag som fotograf som äger upphovsrätten och således bilden. Du däremot köper din rätt att använda denna utav mig. Denna rätt är personlig.
  • All otillåten användning faktureras. Detta innebär att om du eller ditt barn använder mina bilder utan tillstånd eller utan att ha köpt dessa faktureras du eller du i egenskap som förälder.
  • Vid all användning av mina bilder ska byline skrivas ut, då genom att antingen skriva ut FOTO: Linda Andersson, eller tagga mig @lindaanderssonfoto.
  • Alla bilder som köps för privat bruk är för PRIVAT bruk. Det är därmed INTE ok att lämna vidare bilder till tryck/tredje person/företag etc.
  • Ska du i egenskap av företag ha en bild för att ha på din hemsida, sociala medier etc är det för komersiellt bruk du köper.
  • Är du osäker på vilken rättighet du har med ditt köp, kolla alltid med mig som fotograf först.