Köp- och användarvillkor


I min webshop kan du köpa bilder för både kommersiellt bruk och för privat bruk. Privat bruk är vanligast men det är då viktigt att du som köpare förstår hur dessa bilder får användas och att du är medveten om detta för att inte göra överträdelser i min upphovsrätt. Detta för att vi båda ska känna oss nöjda efter det genomförda köpet och att jag ska få betalt för den omfattning som bildanvändningen innebär.

Till köpvillkoren


Webshop

Viktig information gällande webshoppen/Lagring/nedladdning av köpta bilder:

Observera att att jag endast garanterar att ett tävlingsalbum ligger kvar samma säsong. Dvs när det är nytt år rensar jag i arkiven och det behöver nödvändigtvis inte vara de äldsta tävlingarna som tas bort. Jag lämnar därmed endast garanti för att en tävling ligger kvar under samma år. Avser ni att köpa en bild rekommenderar jag att detta görs innan årets slut för att säkerställa att inget hinner försvinna! Viktigt är också att när du köpt en digital bild- omgående laddar ner bilden. Länken för nedladdning är enbart giltig 7 dagar.

Information till mina kunder:

På grund av dålig lönsamhet och ett upprepade problem med bildstölder,

fotograferar jag dessvärre ej längre ponnytävlingar.

Detta är även anledningen till att samtliga bildarkiv från ponnytävlingar numera är borttagna ur webshoppen.