Köp- och användarvillkor


I min webshop kan du köpa bilder för både kommersiellt bruk och för privat bruk. Privat bruk är vanligast men det är då viktigt att du som köpare förstår hur dessa bilder får användas och att du är medveten om detta för att inte göra överträdelser i min upphovsrätt. Detta för att vi båda ska känna oss nöjda efter det genomförda köpet och att jag ska få betalt för den omfattning som bildanvändningen innebär.

Till köpvillkoren

Webshop